Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nowej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. „ósemki” na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Nr sprawy: 80.272.10.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 18.01.2017 r. godz. 10:00

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.01.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 24.01.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03