Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. Nr sprawy 80.272.6.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Termin składania ofert: 18.01.2017 r., godz. 09:15, 19.01.2017 r., godz. 09:15 23.01.2017 r., godz. 09.15

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03