Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/685/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  19.01.2017 r. godz. 10:00

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 17.01.2017 r.

  ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT z dnia 17.01.2017 r.

  19.01.2017 r. godz. 10:00, 20.01.2017 r. godz. 10:00 24.01.2017 r. godz. 10:00

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 18.01.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.01.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.01.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.01.2017 r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania - część I i III

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikacg) postępowania - część II

  ZAWIADOMIENIE o sprostowaniu omyłki pisarskiej z dnia 21.02.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.02.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03