Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń audiowizualnych w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego w Krakowie (31-005) przy ul. Brackiej 12. Nr sprawy 80.272.11.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.01.2017r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Zamiana numeru postępowania z 80.272.10.2017 na 80.272.11.2017

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03