Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Numer sprawy: 80.272.19.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do formularza oferty

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ z dnia 25.01.2017r.

  POPRAWIONY załącznik nr 2 do formularza oferty

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.01.2017r. )

  Modyfikacja SIWZ z dnia 26.01.2017r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2017r. )

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ z dnia 06.02.2017r.

  Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.02.2017r.

  Poprawiona wersja załącznika nr 2 do formularza oferty

  30.01.2017 r., godzina: 10:00 13.02.2017r., godzina 10:00 Termin składania ofert: 14.02.2017r., godzina 10:00

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03