Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń audiowizualnych w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego w Krakowie (31-005) przy ul. Brackiej 12. Nr sprawy 80.272.30.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - z poprawionym formularzem oferty po modyfikacji z dnia 26.01.2017r.

  31.01.2017r. godz. 09:00 01.02.2017r. godz. 09:00

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03