Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.32.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  06.02.2017r. godz. 09:00 07.02.2017r. godz. 09:00

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  MODYFIKACJA SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03