Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.11.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  07.02.2017r., godzina 11:00 termin składania ofert dla części nr: 1, 2, 3, 4, 6: 07.02.2017r., godzina: 11:00; dla części nr 5: 08.02.2017r. godzina: 11:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla części nr 5

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ dla części nr 5

  Protokół z otwarcia ofert dla części: 1, 2, 3, 4, 6, z dnia 07.02.2017r.

  Protokół z otwarcia ofert dla częci nr 5 z dnia 08.02.2017r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr: 3 i 4

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 6

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 5

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 i części nr 2

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania: części 1- 6


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03