Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sześciokrotnej dostawy próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji na potrzeby realizacji badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Nr sprawy: 80.272.2.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Uwaga: Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 03.02.2017r.  )

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ z dnia 03.02.2017r.

  Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 03.02.2017r.

  Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 03.02.2017r. - wersja edytowalna

  Termin składania ofert: 08.02.2017 r. godz. 10:00 Termin składania ofert: 10.02.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.02.2017r.

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania z dnia 17.02.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia z dnia 17.02.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03