Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). Nr sprawy: 80.272.25.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  Załącznik nr 1b do formularza oferty - wykaz dostaw

  Załącznik nr 2 do formularza oferty

  Termin składania ofert: 09.02.2017 r., godzina 10:00Termin składania ofert: 13.02.2017r., godzina 10:00Termin składania ofert: 16.02.2017r., godzina 10:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2017r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ z dnia 06.02.2017r.

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.

  Modyfikacja SIWZ z dnia 10.02.2017r.

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 13.02.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.02.2017r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03