Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, wyd. 2, ISBN: 9788323342120, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.27.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  16.02.2017 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03