Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 09.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace tłumaczeniowe i redaktorskie tekstów wchodzących w skład 11. tomu czasopisma „Yearbook of Conrad Studies” zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.36.2017)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B

  17.02.2017 r., godz. 10:00 22.02.2017 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03