Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24,znak sprawy 80.272.49.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 02.03.2017 r, godz.09:00

  Modyfikacja do SIWZ

  Poprawiona wersja formularza do oferty, załącznik nr 1 do formularza oferty

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03