Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sześciokrotnej dostawy próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji na potrzeby realizacji badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Nr sprawy: 80.272.54.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 02.03.2017 r. godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.02.2017 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 01.03.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 02.03.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 16.03.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.04.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03