Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, dwóch artykułów wchodzących w skład publikacji „Po Czarnobylu: miejsc katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki”, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.51.2017)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

   Termin składania ofert: 02.03.2017 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03