Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN), wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.34.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik nr 1 do Formularza oferty - JEDZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 10.03.2017 r. )

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.03.2017 r. )

  05.04.2017r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03