Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 24.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Polish Studies for Foreigners 2017/2018 z falcowanym formularzem zgłoszeniowym, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.53.2017)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

  07.03.2017 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03