Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 01.03.2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.48.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A

   Do Pobrania: Formularz cenowy etap I

   Do Pobrania: Formularz cenowy etap II

  Termin składania ofert 09.03.2017 r. godz. 10:00 13.03.2017 r. godz. 12:00

  Modyfikacja SIWZ z dnia 08.03.2017 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 08.03.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.03.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.03.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 17.03.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia z dnia 23.03.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03