Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 02.03.2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Zank sprawy: 80.272.28.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załacznik nr 2 do formularza oferty

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  10.03.2017r., godzina 10:00 Termin składania ofert: 14.03.2017r., godzina: 10:00Termin składania ofert: 20.03.2017r., godzina: 10:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Modyfikacja SIWZ

   Uwaga: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2017r. )

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ z dnia 13.03.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03