Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 marca 2017 r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Instytutu Socjologii UJ, ul.Grodzka 52, 31-044 Kraków, znak sprawy 80.272.61.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 13.03.2017r, godz.09:00


   Uwaga: Pytania,odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Pytania,odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03