Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10 marca 2017 r. o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, celem którego jest zebranie wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę patentową w zakresie własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Znak sprawy 80.272.33.2017

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego wraz z załącznikami /Wstępnym opisem przedmiotu zamówienia; Formularzem zgłoszenia gotowości do udziału w dialogu technicznym; Regulaminem dialogu technicznego/

   Do Pobrania: WERSJA EDYTOWALNA OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Termin składania zgłoszeń:24.03.2017 r., godz. 10:00 31.03.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania:Zmiana warunków udziału w dialogu technicznym

  Do pobrania:Zmiana warunków udziału w dialogu technicznym z edytowalnym formularzem zgłoszenia gotowości do udziału w dialogu


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03