Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13 marca 2017 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usługi kompleksowej obejmująca wykonanie jednego (1) przeglądu technicznego i konserwacji agregatów wody lodowej eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, naprawy po przeglądzie oraz wykonywania bieżących napraw i usuwania skutków ich awarii w roku 2017. Nr sprawy 80.272.42.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik 4 do SIWZ

  21.03.2017 r., godz. 10:00 23.03.2017 r. , godz. 10:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst ujednolicony

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst ujednolicony (wersja edytowalna)

  Załącznik 4 do SIWZ - tekst ujednolicony

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03