Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14 marca 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do szesnastej części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.50.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  JEDZ

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017r., godzina 11:00

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 10.04.2017r.

  Pytania i odpowiedzi z dnia 11.04.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017r.

  Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017r.

  Sprostowana Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 10

  Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania z dnia 29.05.2017r., w zakresie części nr 1

  Zawiadomienie o ponownym wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w zakresie części nr 1

  Zawiadomienie o sprostowaniu wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania z dnia 29.05.2017r., w zakresie części nr 4

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 3

  Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki w wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania z dnia 13.06.2017r., w zakresie części nr 3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części od 1 do 16


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03