Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 marca 2017r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i transportu odpadów biologicznych (medycznych i weterynaryjnych) zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1923 ze zm.) z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załącznikach A oraz B do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum), ich przetwarzanie zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 ze.zm.) oraz dzierżawa 8 kontenerów (5 kontenerów dla części 1 oraz 3 kontenerów dla części 2) na odpady biologiczne (medyczne i weterynaryjne) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego określonych w załączniku A oraz B do SIWZ (łącznie 2 pliki w formacie *.XLS), znak sprawy 80.272.62.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A

  Załącznik B

   Termin składania ofert: 27.03.2017r, godz.09:00

  Pytania,odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03