Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy 80.272.63.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 4 do SIWZ

  27.03.2017r. 9:00 28.03.2017r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ 2

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03