Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do niwelacji pola elektromagnetycznego (zmiennego i stałego) wraz z wyposażeniem i elementami łączącymi urządzenie z instalacjami w pomieszczeniach, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.67.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

  Załącznik C do SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 28.03.2017r., godzina: 10:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.03.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03