Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie, nr sprawy 80.272.71.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz cenowy etap I

  Formularz cenowy etap II

   Termin składania ofert: 31.03.2017 r. godz. 10:00

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.03.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z dnia 04.04.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia z dnia 05.04.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03