Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 24.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową drobnych tekstów w języku angielskim, wchodzących w skład części książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów.(Numer sprawy: 80.272.76.2017)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 03.04.2017 r., godz. 10:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03