Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z zazielenieniem terenu, małą architekturą i miejscami parkingowymi - Aleja Wawelska etap II, Nr sprawy: 80.272.58.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

  11.04.2017 r. godz. 10:00 13.04.2017 r. godz. 10:00

  Modyfikacja SIWZ z dnia 07.04.2017 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07.04.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.04.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.04.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 24.04.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.05.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03