Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy specjalistycznych środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Numer sprawy: 80.272.60.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załacznik nr 2 do formularza oferty

   Do Pobrania: Formularz oferty- wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  05.04.2017r., godzina 11:00 Termin składania ofert: 07.04.2017r., godzina 11:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.04.2017r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.04.2017r.

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 05.04.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.04.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania z dnia 19.04.2017r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03