Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi konserwacji centrali telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Nr sprawy 80.272.72.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego oraz Modyfikacja SIWZ - 6.04.2017

  Zmiana ogłoszenia - 6.04.2017

  Modyfikacja SIWZ - 6.04.2017

  11.04.2017, godz. 10:00 13.04.2017, godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  SPROSTOWANIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I, V, VI

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach II, IV

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części III

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03