Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 31.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót remontowo-budowlanych związanych z remontem ogrodzenia Ogrodu Botanicznego od strony Al. Powstania Warszawskiego, ścieżek ogrodowych, fontanny oraz stawu przy Alpinarium w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.66.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A

  Załącznik B

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Załącznik nr 1 do formularza oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 10.04.2017

  termin składania ofert 20.04.2017r., godzina 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 11.04.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.04.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017 r.

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.05.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03