Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 04.04.2017 r. do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z kompetencji komunikacyjnych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy 80.272.74.2017

 • Zaproszenie do składania ofert

  Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 12.04.2017 godz. 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 06.04.2017 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 10.04.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.05.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03