Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.85.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.04.2017r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03