Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenia z dnia 05.04.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy 80.272.86.2017

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.04.2047 r.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03