Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów do napraw introligatorskich i zabezpieczania papieru w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Nr sprawy: 80.272.83.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówenia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017r., godzina 12:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.04.2017r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03