Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie (2017/S 071-135234) z dnia 11.04.2017 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do zasobów sieci PIONIER, a poprzez tą sieć do Europejskiej Sieci Naukowej GEANT i do usług realizowanych w tych sieciach dla europejskiego środowiska naukowego oraz do sieci Internet, za pośrednictwem Miejskiej Sieci Komputerowej, dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, Znak sprawy 80.272.64.2017

  •  Do Pobrania: Treść opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03