Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do dwóch części. Nr sprawy: 80.272.70.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do formularza oferty

  19.04.2017, godzina: 10:00 Termin składania ofert: 20.04.2017

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 14.04.2017r.

  Poprawiona wersja załącznika nr 2 do formularza oferty

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w zakresie części nr1 i części nr 2

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03