Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów, modemów/routerów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.87.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.04.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2017 r. )

   Uwaga: Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania  )

  Kopia wniesionego odwołania

   Uwaga: Informacja dotycząca modyfikacji oraz pytań i odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ oraz Załącznika A do SIWZ z dnia 27.04.2017 r.  )

  Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 27.04.2017 r.

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ po modyfikacji z dnia 27.04.2017 r.

  Do pobrania: Formularz oferty po modyfikacji SIWZ z dnia 27.04.2017 r. - wersja edytowalna

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 27.04.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.04.2017 r. )

  Do pobrania: Modyfikacja do SIWZ związana ze zmianą formularza oferty oraz zmianą terminów składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.05.2017 r. )

  Do pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia, modyfikacja do SIWZ związana ze zmianą formularza oferty oraz zmianą terminów składania i otwarcia ofert z dnia 10.05.2017 r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.05.2017 r. )

  24.04.2017 r., godz. 10:00 09.05.2017 r., godz. 10:00 11.05.2017 r., godz. 10:00 15.05.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 przedmiotu zamówienia oraz o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2 przedmiotu zamówienia

   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 przedmiotu zamówienia oraz o udzieleniu zamówienia w części 2 przedmiotu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03