Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Nr sprawy 80.272.73.2017

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Formularz oferty - wersja edytowalna

  Testy PassMarkAverage CPU Mark - stan na dzień 12.04.2017r.

  Termin składania ofert: 21.04.2017r., godz. 09:00 25.04.2017r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03