Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.35.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.04.2017 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.04.2017 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 04.05.2017 r. )

  04.05.2017r., godz. 09:00 09.05.2017 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03