Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprzętu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w odniesieniu od jednej do dziewięciu części. Nr sprawy: 80.272.81.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Formularz oferty - wersja edytowalna

  Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu oraz jego szczegółowa kalkulacja cenowa odpowiednio od 1 do 9 części zamówiania - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

   Uwaga: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu )

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.04.2017r.

   Uwaga: Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania

  Kopia wniesionego odwołania

  Modyfikacja SIWZ, Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

  Poprawiona wersja SIWZ z dnia 12 maja 2017r.

  Poprawiona wersja z dnia 12.05.2017r., Załącznika A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik B do SIWZ - wersja edytowalna

  Załącznik C do SIWZ - wersja edytowalna

  Załącznik D do SIWZ

  Poprawiona wersja z dnia 12.05.2017r. Szczegółowego opisu technicznego oferowanego sprzętu oraz jego szczegółowa kalkulacja cenowa odpowiednio od 1 do 9 części zamówiania - wersja edytowalna

  Poprawiona wersja z dnia 12.05.2017r. Formularza oferty - wersja edytowalna

   Uwaga: Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu  )

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, Modyfikacja SIWZ, z dnia 25.05.2017r.

  Zmieniony SIWZ z dnia 25.05.2017r.

  Zmieniony Załącznik A do SIWZ z dnia 25.05.2017 - opis przedmiotu zamówienia

  Zmieniony Załącznik B do SIWZ z dnia 25.05.2017 - wersja edytowalna

  Zmieniony Załącznik C do SIWZ - wersja edytowalna

  Poprawiona wersja z dnia 25.05.2017r. Szczegółowego opisu technicznego oferowanego sprzętu oraz jego szczegółowa kalkulacja cenowa odpowiednio od 1 do 9 części zamówiania - wersja edytowalna

  Termin składania ofert: 31 maja 2017r., godzina 11:00 Termin składania ofert: 12.06.2017r., godzina 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2017r.

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.06.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dla części nr 9

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 - 5

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 9

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dla części 6 - 8

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w częściach od 1 do 5

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 6, 7, 8


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03