Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów do napraw introligatorskich i zabezpieczania papieru w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Nr sprawy: 80.272.99.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  05.05.2017r., godzina 12:00 Termin składania ofert: 08.05.2017r., godzina: 12:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, Modyfikacja SIWZ

  Poprawiona wersja załącznika nr 1b do formularza oferty

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03