Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN), wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.79.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik nr 1 do Formularza oferty - JEDZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 05.05.2017 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 25.05.2017 r. )

  06.06.2017 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I, II, III oraz IV

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I, II, III oraz IV


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03