Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.95.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 08.05.2017 r., godz. 09:00

   Uwaga: Pytanie i odpowiedź do SIWZ )

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    INFORMACJA O ZMIANIE ZAWIADOMIENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03