Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19 maja 2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz 68 central wentylacyjnych w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie Nr sprawy 80.272.96.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

  31.05.2017 r., godz. 10:00 02.06.2017 r., godz. 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03