Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sal 40, 40a, 60 w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, nr sprawy 80.272.101.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Załącznik A do SIWZ

  termin składania ofert 06.06.2017 r. godz. 10:00 08.06.2017 r. godz. 10:00

  Modyfikacja SIWZ z dnia 01.06.2017 r.

  Modyfikacja SIWZ - Przedmiar robót. Roboty elektryczne i niskopradowe sal. 40, 60 /etap I/

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 01.06.2017 r.

  Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.06.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 19.06.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.06.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03