Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie ddostawy materiałów konserwatorskich dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Nr sprawy: 80.272.111.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załacznik nr 2 do formularza oferty - kalkulacja cenowa

   Termin składania ofert: 31.05.2017, godz. 12:00

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 29.05.2017r.

  Protokół z otwarcia ofert - 31.05.2017

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 7.06.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.06.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03