Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy 80.272.117.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 31.05.2017r. 9:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03