Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 23.05.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji informatycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.109.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 31.05.2017 r. godz. 10:00

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.06.2017 r.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03